Woningtaxatie Assen en omgeving

Taxatie

Taxatie aanvragen

Taxatierapport Assen

Een taxatierapport is een onderbouwing van de waarde van uw woning. De taxateur stelt de woningwaarde vast aan de hand van een gedetailleerde opname van uw woning. Hij werkt dit uit in een taxatierapport.

De onderdelen van het taxatierapport

Het taxatierapport bestaat uit verschillende onderdelen die samen de vrije marktwaarde van de woning bepalen. Sommige onderdelen kan de taxateur op afstand verwerken, sommige onderdelen moeten op locatie beoordeeld worden. 

Onderstaande onderwerpen komen terug in uw taxatierapport:

Indien mogelijk voegt de taxateur informatie uit het Kadaster en een uittreksel van de kadastrale kaart toe. 

Gevalideerde taxatie

We maken onderscheid tussen twee taxatierapporten: een gevalideerd taxatierapport en een standaard taxatierapport. Een gevalideerd taxatierapport is alleen nodig als u een woning koopt en hiervoor een hypotheek afsluit of aanpast. In vrijwel alle andere gevallen is een standaard taxatierapport voldoende. BAG Taxaties adviseert u graag over het type taxatierapport.

Nu een taxatierapport aanvragen